Práce na překladu pokračuje.

Bible kralická revidovaná

Revize nejznámějšího českého překladu Bible

Pavel Hoffman

vedoucí projektu BKR

Jeho posláním je vzdělávat současné i budoucí pastory a misionáře hlubším teologickým základům.

Studoval na univerzitě Orala Robertse v Tulse v USA, která je jedním z významných center charizmatického křesťanství. Píše pro teologické časopisy a spolupracuje na projektu švédského evangelikálního biblického překladu Folkbibeln.

Přečtěte si rozhovor s Pavlem Hoffmanem >>

Na překladu dále spolupracují

Mirek Fridrich – biblické odkazy a úprava textu