Práce na překladu pokračuje.

Bible kralická revidovaná

Revize nejznámějšího českého překladu Bible

České země, kdysi pevně stojící na křesťanství, se v dnešní době stále více vzdalují křesťanským hodnotám. S tímto trendem se nechceme smířit, a proto přinášíme projekt Bible kralická revidovaná, který má navázat na duchovní dědictví našich předků.

Stejně jako pro ně má i pro nás Boží slovo zásadní význam, neboť se v něm zjevuje Bůh, který je od věčnosti. Skrze Písmo nám zjevil svou vůli pro naše osobní životy i pro život našeho národa. Toužíme po tom, aby Boží slovo bylo přístupné a srozumitelné současné generaci, aby bylo čtivé a zároveň co nejvěrněji odráželo původní biblický text.

Biblí kralickou revidovanou se chceme přihlásit k reformačnímu odkazu někdejší Jednoty bratrské, která na našem území zanechala nesmazatelnou stopu duchovního požehnání. Text tohoto překladu přihlíží do značné míry k původní Bibli kralické a tím se odlišuje od ostatních českých překladů, které v nedávné době vyšly.

Věříme, že Bible kralická revidovaná bude zdrojem povzbuzení při každodenním čtení Písma, ale i vhodnou pomůckou při přípravě kázání nebo vyučování.

Pavel Hoffman
vedoucí překladu

Podpořte nás

pokud chcete toto dílo finančně podpořit, můžete váš příspěvek poslat na účet:

2100191472/2010

Vydáváme potvrzení o darech. Pokud ho potřebujete, napište nám.

Připravili jsme pro vás ochutnávku překladu.

Prohlédněte si a stáhněte
Evangelium podle Jana v překladu Bible kralické revidované.